Projektering av värme- och kylsystem

Moderna konstruktioner och de bästa projektledarna

Baserat på ert behov av kyla och värme kan vi ta fram en konstruktionslösning, inklusive fullt designunderlag, installationsritning, programmering och styrsystem.

Vi kan också ta fram styrskåp till kyl- eller värmesystemet. Vi har de modernaste CAD-konstruktionerna i 2D och 3D, liksom de bästa projektledarna du kan hitta. De hjälper dig från idé till en fullt fungerande anläggning, som levererar rätt temperatur – och det hela tiden.

Därför väljer våra kunder oss

  • Rätt temperatur – hela tiden
  • Litet footprint, du får lägre byggnadskostnader och driftskostnader
  • Ökad produktion med minskad miljöpåverkan
  • Service genom anläggningens hela livslängd
  • Vi är marknadens främsta samarbetspartner inom värme och kyla
IMG 8840
  • Referenser : Projektering
  • Applikationer : Projektering

Varför välja Francks?

Förutom tidigare nämnda egenskaper, så finns det fler orsaker till att vi idag är industrins främsta samarbetspartner inom kyla och värme. Genom vårt fabrikatsoberoende, lokala närvaro och passion för precision, så får du det effektivaste systemet anpassat för din verksamhet, till lägsta totalkostnad och med minskad miljöpåverkan över hela anläggningens livstid.

Vi vet att kyla och värme är en kritisk faktor i industriella miljöer, där exakta gradtal, prestanda och tillförlitlighet är avgörande för hur dagen och räkenskapsåret ska sluta. Vårt arbete är inte slut förrän du fått den lösning som ger funktionell och finansiell trygghet under lång tid och som gör precis temperatur till ett starkt konkurrensmedel för verksamheten.