Vårt miljö- och hållbarhetsarbete

FN:s 17 miljömål

FN:s 17 miljömål

Vi arbetar efter FN:s 17 miljömål

Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår utveckling av verksamheten och vi arbetar ständigt på att förbättra oss för att minska miljöpåverkan enligt FN:s 17 miljömål. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat, kopplade till dessa mål.

Här bredvid ses områden som vi direkt påverkar och hur vår verksamhet kan hjälpa till att få rätt temperatur till en bättre och mer hållbar värld.

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Att ha god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att kunna nå sin fulla potential och kunna bidra till samhällets utveckling.

Mål 7

Hållbar energi för alla

Att ta vara på naturens resurser – A force of Nature.

Vi tar vara på jordens resurser genom att alltid försöka hitta en hållbar lösning till vår kund. Det kan handla om värmeåtervinning eller minskad elförbrukning.

Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med naturliga och effektiva köldmedium som Koldioxid och Ammoniak. Köldmedium som vi brinner för och som är hållbara för planeten och företagen.

Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Säkra entreprenader och anläggningar.

Vi har kompetensen och resurserna för att på riktigt kunna påverka industrin.

Vi erbjuder säkra och effektiva entreprenader och anläggningar. Genom riskbedömningar, utbildad personal och säkra verktyg ser vi till att er anläggning blir säker, inte bara under entreprenaden, utan även för er driftspersonal. Våra kunniga tekniker utför prima service för att er anläggning ska vara effektiv och hålla länge.

Mål 5 & Mål 10

Jämställdhet och Minskad ojämlikhet

Vi tror på mångfald och jämlikhet.

Vi vill ta tillvara på olika människors perspektiv och kompetenser genom att främja mångfald i företaget.

Vi strävar efter att bli en förebild i branschen och vara en spännande och välkomnande arbetsgivare för alla.

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Lösningar för livsmedelsproduktion, butik och restaurang.

  • Vi möjliggör att det kan finnas mat till alla.
  • Vi gör kundanpassade lösningar för er verksamhet och era livsmedel för längre hållbarhet på varorna och mindre matsvinn.
  • Våra kunder är allt från slakterier och livsmedelsbutiker till livsmedelsproducenter.

Vi ska:

  • Integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten så att beslut i miljöfrågor sker på affärsmässig grund
  • Uppfylla och om möjligt överträffa den lagstiftning, lokala förordningar och andra bindande krav som berör vår verksamhet
  • Ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan
  • Arbeta proaktivt för att skydda miljön, samt hindra och förebygga föroreningar
  • Kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer
  • Ständigt förbättra vår miljömedvetenhet genom vårt val av samarbetspartners, både vid försäljning och inköp

 

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.