Myndighets- och lagefterlevnad

För en säkrare arbetsplats

Vi hjälper er att uppfylla kraven för myndighet- och lagefterlevnad, så att ni kan fokusera helt på er kärnverksamhet.

Myndighets- och lagkraven finns där för att säkerställa att ingen fara för personskada eller arbetsmiljö uppstår. Som anläggningsägare har du det juridiska ansvaret, men vi kan hjälpa er med:

  • Driftåtgärder, som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av eventuella avvikelser
  • Tillsyn inkluderar användande av mätinstrument och avläsning av logg/status i programvara
  • Enligt myndighetskrav (Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ) – F-gaser
IMG 7776