Dagab Jordbro

Dagab Jordbro
Projekt Lager
Tjänst Kyla , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Logistikcenter , Fjärrvärme , Värmepumpar ,
Detaljer Värmepumpar Sabroe
Kylmedium Ammoniak

57.000 kvm förråd med 7500 MWh överskottsvärme per år

Överskottsvärme, CO₂-minskning och miljövinster.

I Jordbro har Dagab ett lager på 57.000 kvm, där man lyckats använda överskottsvärmen från kyl- och frysanläggningen, och förser snart fjärrvärmenätet med 7500 MWH årligen.

Samarbetet mellan Dagab, Francks Kylindustri och Vattenfall har fungerat hela vägen, och i det pågående pilotprojektet utnyttjar man den redan befintliga fjärrvärmeanslutningen på ett så effektivt sätt, att idén nu ingår i Vattenfall Värmes affärsmodell SamEnergi.

Den extra värme som alstras i kyl- och värmeanläggningen säljs alltså vidare, men den stora vinsten ligger i bättre miljö och en sänkt CO2-tillförsel till atmosfären på 97 ton per år.

Det enda som krävdes var två nya värmepumpar och en del rördragningar. Den tillvaratagna värmen motsvarar uppvärmning av 375 villor per år. Fjärrvärmeverket kan dra ner på sin fliseldning, vilket i sin tur ger färre transporter.

Varför uppdraget gick till Francks

Francks upparbetade relation med Dagab, och kunskapen kring kyl- och värmesystemet som man redan hanterade.