Axfast Halmstad

Projekt Logistikcenter
Tjänst Kyla , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Logistikcenter ,
Effekt kyl 2100 kW
Effekt frys 1200 kW
Effekt värmepump 375 kW

Logistikcenter med energi- och miljöfokus

Kyl- och frysrum på sammanlagt 26.000 m².

Axfasts logistikcenter i Halmstad på 45.000 m2 fungerar som nav för företag inom restaurang och storkök. Byggnaden är miljöcertifierad och när upphandlingen av kylleverantör skulle genomföras var miljökraven extremt hårda. Vilket var en av anledningarna till att valet föll på Francks.

En hård miljöstyrning på allt som rör fastigheten och alla entreprenörer som anlitats har ställt ovanliga krav på Francks förmåga att lösa allt ur bästa energiperspektiv. Det krävdes direktexpansion på kyl och frys och att vi använde det mest energieffektiva köldmediet. Därför valde vi ammoniak, som är naturligt och inte ställer till några skador vid eventuellt läckage.

Totalt motsvarar kyl- och frysrummet fem fotbollsplaner i yta. De enorma spänningarna i kombination med att frysen krymper byggnaden skapar stora utmaningar. Trots detta och en pressad tidplan stod Axfoods logistikcenter klart i tid, och på budget.

Varför uppdraget gick till Francks

Bästa förslag vid en sammanvävning av pris, kompetens och utförande.