Avhjälpande underhåll

Vad är avhjälpande underhåll?

Avhjälpande innehåll är underhållsåtgärder som utförs när funktionen på ett objekt nått en oacceptabel nivå. Vid avhjälpande underhåll återställs normalt funktionen till den nivå som var innan funktionsavbrottet. Åtgärd är då avhjälpande underhåll, oberoende av orsaken till att funktionen uppnått en oacceptabel nivå.

Avhjälpande underhåll innebär i första hand att vi gör det åtgärder som krävs för att din anläggning till komma tillbaka i drift under så kort tid som möjligt. Om behov av avhjälpande underhåll uppstår är vår lokala närhet till dig tillsammans med vår kunskap din trygghet att snabbt ha rätt temperatur igen. Vi utreder alla dessa avhjälpande underhåll för att minska att risken uppstår igen.

Vi erbjuder till exempel:

IMG 8309