Om Francks

Francks har sedan 1950 legat i framkant med utvecklingen av industritekniska lösningar, som säkerställer våra kunders produktivitet samtidigt som vi hjälper till att minska energiförbrukningen för minskad miljöpåverkan.

Vi följer FN:s globala klimatmål.

Tryggt, säkert, miljövänligare

Vi finns i Sverige fördelade på kontor över hela landet. Vi tror på att fokusera och skapa djup och bred kompetens inom kyla och värme, vilket gör att vi blir bättre och kan skapa större värden för våra kunder.  Vi kan kyla och värme, där vi ständigt drivs av våra kunders utmaningar genom att skapa innovativa lösningar efter kundernas specifika behov. Vi säkerställer produktiviteten genom hela anläggningens livslängd och utvecklar den efter att behoven och omvärlden förändras över tid. Det är din trygghet när du väljer Francks.

Utifrån ett större samhällsperspektiv, hjälper vi – genom våra kunder – till ett minskat matsvinn, möjlighet till att värma bostäder och till en bättre hälsa. Vi på Francks skapar hållbara och hälsosamma samhällen. Du kan se mer om detta i vår film Temperatur till en Bättre Värld.

Våra värderingar

Framåtanda

Vi arbetar klokt i att överträffa våra högt ställda mål, och hjälpa våra kunder till de bästa lösningarna för dem. Det är endast genom att hjälpa våra kunder till att nå deras mål, vi kan nå våra egna.

Kontinuerligt Lärande

Vi strävar att ta alla tillfällen till lärande. Det är inget misstag så länge vi kan lära oss från en avvikelse. Vi sprider vår kunskap genom att inspirera och hjälpa varandra till att omvandla vår nya kunskap till kundernas bästa lösning. Ny kunskap är endast värd något då den används i praktiken för våra kunder eller till att utveckla vårt bolag.

Kreativitet

Vi ser kreativitet som en process när vi arbetar tillsammans prestigelöst för att tänka nytt för våra kunders bästa. Den totala kognitiva kraften är starkare än ensam. Vi kan endast skapa en kreativ arbetsplats om vi är olika, där allas olika styrkor kommer fram. Vi tror på mångfald och jämlikhet, och att utveckla våra respektive styrkor.

Engagemang tillsammans

Vi tror att vi blir starkare tillsammans, där ett energifullt engagemang sprider positiv kraft till andra. Vi tror på att starkt engagemang endast kan nås om alla känner sig trygga på sin arbetsplats och där alla talanger är välkomna. Vi skapar engagemang tillsammans genom att ha roligt tillsammans och utvecklar alla medarbetares säkerhet och välmående. Vi ser varandra.

Temperatur för en Bättre Värld

Vi strävar genom våra värderingar till att ta fram innovativa lösningar, för rätt Temperatur vilken säkerställer hög produktivitet och lönsamhet för våra kunder. Vi stoppar inte där, utan tar steget vidare till att vi vill hjälpa till att skapa en bättre och mer hållbar värld.

Temperatur för en Bättre Värld

Vi strävar genom våra värderingar till att ta fram innovativa lösningar, för rätt temperatur, vilken säkerställer hög produktivitet och lönsamhet för våra kunder. Vi stoppar inte där, utan tar steget vidare till att vi vill hjälpa till att skapa en bättre och mer hållbar värld.