Automation & Scadasystem

Fabrikatsoberoende leverantör

Vi agerar som fabrikatsoberoende leverantör och integratör av automationslösningar och Scadasystem till industrier, fastigheter och statliga och kommunala verk. Med en uttalad vilja och ambition att lyssna till våra kunder, erbjuder vi skräddarsydda applikationer, där vi alltid satsar på långsiktiga kundrelationer och ett nära samarbete med våra leverantörer.

Optimala automationslösningar

Vår verksamhet omfattas av el, automation och funktionslösningar till en mängd olika maskin- eller processanläggningar. Vi utför även skräddarsydda lösningar och specialmaskiner där funktioner tas fram i nära samråd med kunden.

IMG 7967
  • Vi levererar också övergripande automationslösningar i robotbaserade tillverkningslinjer för olika branscher, där våra leveranser innefattar framtagning av ordersystem i SQL-miljö och ner till PLC-nivå.
  • Vi gör helhetslösningar där vi erbjuder dig projektering, tillverkning, installation, driftsättning, samt service och underhåll.
  • Vi tillhandahåller egen legotillverkning av apparatskåp och LSP-ställverk i vår egen välutrustade verkstad, och erbjuder service, samt ombyggnader av befintliga anläggningar.
  • Referenser : Automation
  • Applikationer : Automation