Luftkonditionering

IMG 8502

Skräddarsydd luftkonditionering

Vi har allt från standardaggregat för aircondition, till skräddarsydda anläggningar för distribution av kyla, dels luftburen eller vätskeburen via kylbafflar. Vi säkerställer att ni får en konstant, exakt rätt temperatur, med den mest kostnadseffektiva lösningen, som samtidigt är så miljövänlig som möjligt. Vi har god vana av komplexa anläggningar och varierande behov och kan lösa det mesta.

Kontakta oss!

 

Fördelar med aircondition

  • En AC ger bättre luftcirkulation och luftkvalitet inomhus
  • En airconditioner kan bidra till mer energi tack vare den svala miljön
  • Kan motverka mögel, virus och bakterier som orsakas av partiklar av fukt och damm

 

Aircondition ger ett bättre hälsoeffekter

Höga inomhustemperaturer kan göra att man upplever illamående, trötthet och huvudvärk, men det kan också leda till mer allvarliga hälsoeffekter. Om det å andra sidan är för kallt inomhus, kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar och påverka blodtrycket. Även reumatism och vissa muskelsjukdomar kan påverkas negativt. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Du kan läsa mer om detta i handboken Temperatur inomhus om hälsoeffekter och om känsliga personer.

Läs i handboken

 

Varför välja Francks för distribution av AC?

  • Vi är experter på lösningar inom kyla och värme
  • Vi har över 70 års erfarenhet av kostnadseffektiva lösningar
  • Vi vet hur man får exakt rätt temperatur, med hög verkningsgrad och med ett litet miljöavtryck
  • Vi finns tillgängliga i hela Sverige