Luftkonditionering

IMG 8502

Rätt temperatur för ett bra inomhusklimat

Höga inomhustemperaturer kan göra att man upplever illamående, trötthet och huvudvärk, men det kan också leda till mer allvarliga hälsoeffekter. Om det å andra sidan är för kallt inomhus, kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar och påverka blodtrycket. Även reumatism och vissa muskelsjukdomar kan påverkas negativt. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Du kan läsa mer om detta i handboken Temperatur inomhus om hälsoeffekter och om känsliga personer.

Skräddarsydd luftkonditionering

Vi har allt från standardaggregat till skräddarsydda anläggningar för distribution av kyla, dels luftburen eller vätskeburen via kylbafflar. Vi säkerställer att ni får en konstant, exakt rätt temperatur, med den mest kostnadseffektiva lösningen, som samtidigt är så miljövänlig som möjligt. Vi har god vana av komplexa anläggningar och varierande behov och kan lösa det mesta.