Processkyla

IMG 8235

Processkyla med konstant rätt temperatur

Vi hjälper dig gärna att se över alla alternativ inom processkyla och kan hjälpa dig till högre produktivitet, till lägre driftskostnad.

Vi förstår din process och behov av ökad produktivitet, något vi tar i beaktning innan vi utvecklar den mest optimala lösningen för dig.

Fel temperatur eller driftstopp ger minskar produktivitet och kvaliteten för din process, vilket resulterar i försämrad lönsamhet. Det är därför avgörande att ha en pålitlig, driftsäker lösning. Vi hjälper dig att fokusera på din kärnverksamhet och dina processlösningar, alltid till rätt temperatur.

Kontakta Francks!

 

Processkyla – definition

Processkyla används som ett samlingsbegrepp för kyllösningar inom olika produktionsprocesser, tillverkningsindustrier och serviceföretag, som behöver kunna styra klimatet gällande temperatur, fuktighet och lufttryck etc. Fel temperatur i processklimatet kan leda till stora konsekvenser i form av försämrade slutprodukter, hälsopåverkan på människorna som befinner sig i lokalen, försämrade livsmedel eller slitage och korrosion på maskiner eller elektriska komponenter.

 

Olika behov av processkyla

Behov inom processkyla kan till exempel röra sig om kylning av vatten, kylning av reaktorer och behållare för kemiska processer eller kyllösningar i processer som genom köldbärare eller köldmedia kan få lägre temperaturer. Inom exempelvis medicinteknik arbetar man med väldigt små toleranser för förändringar i klimatet där man måste kunna kontrollera varje detalj i processen.

Inom industriella kylapplikationer för processindustri är det kritiskt att rätt temperatur hålls över tid för att säkerställa kvaliteten av processen. Med rätt design säkerställs inte bara temperaturen utan också tillförlitligheten, vilket är en förutsättning för att hålla hög produktivitet. Vid behov att öka produktiviteten är det vanligt att öka kylningshastigheten genom lägre temperatur.

 

Optimal kylanläggning med processkyla från Francks

Kyla och värme är det vi kan bäst. Oavsett hur ditt behov av processkyla ser ut, så kan vi skräddarsy en lösning som är den mest effektiva ur miljö-, kostnads- och produktionssynvinkel. Genom en kontrollerad, exakt temperatur, vår kunskap och våra system får ni funktionell och finansiell trygghet av processkyla under många år. Vi finns där för dig under systemets hela livslängd, om du så önskar.

Se mer om vårt kompletta serviceerbjudande här.

 

Varför välja Francs för processkyla?

  • Skräddarsydda industriella lösningar som säkerställer behovet av kontrollerad temperatur över anläggningens livstid
  • Säkerställer produktionen genom serviceprogram helt skräddarsydda efter dina behov
  • Energi- och miljöbesparande lösningar
  • Våra lösningar ger funktionell och finansiell trygghet under lång tid och gör precis temperatur till ett starkt konkurrensmedel