Kylanläggning för sporthall

IMG 8568

Optimal kyllösning för sporthall för bättre välbefinnande

För att alla ungdomar ska få möjlighet att röra på sig förutsätter det att sporthallar byggs i tillräcklig utsträckning. Vi vet hur en sporthall ska utformas och fungera optimalt och hjälper kommuner att utforma energieffektiva anläggningar, så att alla barn kan nyttja sin rätt till en sund och aktiv fritid. Vidare ser vi till att rätt inomhusklimat hålls för att undvika sjukdomar relaterade dåligt inomhusklimat.