Investerare

Om Francks Kylindustri

Francks Kylindustri är den ledande industriella och kommersiella kylspecialisten i Norden med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Under helåret 2023 omsatte Francks Kylindustri cirka 1,7 miljarder kronor och hade cirka 570 anställda.