Visselblåsarfunktion – En säker plats att rapportera problem

Visselblåsning ska kännas tryggt

Inom Francks Kylindustri är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhålanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero. Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Rapportera ett problem

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Francks Kylindustri med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

 

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Francks Kylindustris nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

På Francks Kylindustri är vi måna om att du blir hörd och vi tar därför tacksamt emot ditt ärende. Allas åsikter är viktiga! Vi lär oss kontinuerligt av varandra och våra erfarenheter.