Dagab Göteborg

DAGAB GBG 1
Projekt Fryslager på 7000 m²
Tjänst Kyla , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Logistikcenter ,
Effekt frys 800 kW
Hantering 30.000 kolli/dygn
Detaljer 4st Sabroe TSMC 200kw/st vid -38/+35, 2st AlfaLaval kondensorer, 10st Gunthner fläktlyftkylare & 3000 kg Ammoniak

Nytt fryslager och konvertering av gammal frys till modern kyl

Som logistikpartner till Axfoods butikskedjor Willys, Hemköp, PrisXtra och Tempo har Dagab ett enormt leveransansvar till ca 500 butiker i hela Sverige. Transporter sker från logistikcentralerna i Göteborg och Stockholm, och från färskvarulager i Borlänge och Jönköping.

När beslutet togs att bygga en ny frysanläggning i Göteborg anlitades Francks att projektera, konstruera och utföra projektet på totalentreprenad.

Utmaningen var att skapa en helt ny frysanläggning inom samma område, och samtidigt konvertera den gamla till ett modernt kyllager. På en tomt tvärs över gatan drogs arbetet igång i början av 2012 och sedan 1 juli 2013 är den nya frysen i full drift. Efter ytterligare en månad var även den gamla frysen ombyggd till nytt kyllager.
Arbetet skedde under tidspress med stora förväntningar på en energieffektiv och miljövänlig anläggning. Valet blev att använda ammoniak som köldmedium då detta på bästa sätt tillvaratog Dagabs intressen. I ett led i miljöarbetet installerades solceller på fryslagrets tag som idag täcker 10% av husets totala energiförbrukning.

Varför uppdraget gick till Francks

Francks har byggt och servat Dagabs lagercentraler i hela Sverige, och detta mångåriga samarbete har skapat ett ömsesidigt och långsiktigt förtroende. Franks levererade det bästa förslaget avseende miljöpåverkan och energieffektivitet.