Novo Nordisk

novo nordisk
Projekt Fyllningsfabrik för läkemedel
Tjänst Kyla , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Processkyla ,
Effekt 8MW
Detaljer 3 temperaturnivåer, 7 vätskekylaggregat
Köldmedia Ammoniak

Kylanläggning för lagring av diabetesmedicin – 77 länder, 7 aggregat

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med över 42.000 anställda och verksamhet i 77 länder. Huvudkontoret ligger i Danmark, där också flera produktionsanläggningar finns. Huvudinriktningen är diabetesvård, och när företaget skulle bygga en ny fyllningsfabrik för diabetesmedicin gick uppdraget till Francks.

Företaget har som mål att bota diabetes och genom sin världsledande diabetesforskning ligger de bakom utvecklingen av de insulintyper som används idag. Insulin är beroende av extremt vältempererad förvaring och när det gäller skapandet av ett kylsystem i den här dimensionen, finns ett fåtal leverantörer som håller den kvalitet som krävs. Dessutom inom utsatt tid och på rätt budget.

Kylanläggningen i tre temperaturnivåer med gemensam kylvattenkrets producerar kyllager, men även komfort- och processkyla. Arbetet var mycket stort – och hela lösningen ritades, konstruerades och byggdes på rekordtid. Resultatet är 7 ammoniakbaserade vätskekylaggregat med en total kyleffekt på över 8MW. Rör i syrafast rostfritt stål, ett PLC-baserat styrsystem och ett enormt tillhörande elinstallationsarbete fick allt att jobba på perfekt från start.

Varför uppdraget gick till Francks:
Erfarenheten av jämförbara jätteentreprenader med en pålitlig organisation som dessutom kan hantera de höga krav som läkemedelsindustrin ställer på kvalitet, utförande, service och ekonomi.