Planerat underhåll

Vad är planerat underhåll?

Planerat underhåll innebär underhållsåtgärder som är planerade till tid, art och omfattning. Vid planerat underhåll utförs åtgärder för att säkerställa fortsatt drift med minskad risk för driftstörningar. De planerade serviceåtgärderna kan ske allt från under drift till stora översynsåtgärder och utbyte av förbrukade reservdelar. Vid stor översyn kan vi vid behov erbjuda hyraggregat.

Finns det krav på att man genomför planerat underhåll?

Det är inte ett krav, men en förutsättning för att anläggningen ska ha hög tillgänglighet. Risken är annars att man drabbas av oplanerade stopp med förändrad temperatur i systemet vilket kan leda till förödande konsekvenser.

IMG 7156

Varför välja Francks för planerat underhåll?

Vi kan er anläggning. Vi vet hur vi på ett tidseffektivt sätt kan fokusera på de serviceåtgärder som behövs för stunden. I de fall där det uppstår oplanerad service, är det oerhört viktigt att man snabbt kommer till en lösning. Genom vår breda kompetens, erfarenhet och engagemang inom vår koncern har vi möjlighet att hjälpa till. Genom våra serviceprogram får du tillgång till vår 24/7 service.

Hittills har det inte funnits några utmaningar som vi inte har kunnat lösa.