Fjärrkyla

IMG 7115

Vi vill bidra till att företagen i Sverige får ett bra inomhusklimat. Det innebär till exempel att vi hjälper energibolagen med stabil, miljösmart fjärrkyla till sina kunder.

Kontakta oss!

 

Fördelar med fjärrkyla

  • Fjärrkyla minskar miljöpåverkan; 0% koldioxidutsläpp och minskad användning av freoner som kan skada ozonskiktet
  • Minimal energianvändning jämfört med kylning med lokala kylanläggningar
  • Ger ett behagligt inomhusklimat
  • Minskar elanvändningen
  • Kan ge både komfortkyla och processkyla
  • Hög driftsäkerhet
  • Inget köldmedia behövs

 

Fjärrkyla för ett bra inomhusklimat

Att ha ett bra inomhusklimat på sin arbetsplats är ett krav för att må bra, och för att effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter. När inomhusklimatet är bra, så tänker man nog knappt på det. Men ett sämre inomhusklimat blir snabbt kännbart och kan få avgörande följder, hur vi presterar och hur vi mår.

Det är inte alltid värme som efterfrågas på arbetsplatsen eller i våra bostäder; behovet av kyla ökar allt mer. Här är fjärrkyla ett bra alternativ.

 

Miljövänlig fjärrkyla

Kylan kan produceras med spillvärme, och med olika naturliga köldmedier. Vår kylinstallation genererar konstant temperatur till en värmeväxlare, som på sekundärsidan kyler den distribuerade kylan likt fjärrvärme. På så sätt kan den totala verkningsgraden bli högre och med mindre miljöbelastning.

Vår kylinstallation är det mest miljövänliga sättet att producera, då större anläggningar har en lägre miljöpåverkan och högre verkningsgrad, som i sin tur ger lägre driftskostnader.

 

Varför välja Francks för distribution av fjärrkyla?

  • Vi kan fjärrkylans behov och har bred erfarenhet inom området
  • Våra anläggningar finns i hela Sverige; Vi är alltid i närheten
  • Vi vet hur man får stabil temperatur, med hög verkningsgrad och litet avtryck på miljön