Kyla för logistikcenter

IMG 7524

Optimerad kylanläggning via Francks

Att det är rätt temperatur tar vi för givet, men det är så mycket mer att tänka på. Kylanläggningen måste till exempel vara optimerad så att energiförbrukningen blir lägsta möjliga och att miljön inte påverkas mer än vad som är absolut nödvändigt. Spillvärme kan exempelvis återvinnas för uppvärmning. Vi tar fram den mest optimala lösningen för ditt behov.

Rätt temperatur för kyla till logistikcenter

Beroende på vad som ska kylas eller frysas, hur varuleveranser och lageromsättning ser ut, ändras också behoven av kyla och driftsparametrar. Gemensamt är dock att anläggningen måste klara alla variationer över tid och att rätt temperatur ska uppnås.

Vi stärker produktiviteten samtidigt som vi minskar miljöpåverkan över anläggningens livslängd. Vi förstår din process och applikation.

På Francks har vi kunskapen och erfarenheten, som ger dig den mest optimala lösningen. Vi känner till komplexiteten för olika anläggningars behov och skräddarsyr lösningar som är enkla att sköta, som säkerställer rätt temperatur och som är en vinning för både miljö och ekonomin.