MidSweden Skipark Östersund

MidSwedenSkipark
Projekt Skidtunnel
Tjänst Kyla , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Övriga applikationsområden , Luftkonditionering ,
Detaljer Platsbyggd kylanläggning, varvtalsstyrda skruvkompressorer och våt förångning
Effekt 800 kW
Köldmedium Ammoniak
Köldbärare Etylenglykol
Mängd 32 000 L
Temperatur -10°C
Markkyla Ansluten till returledning

Jämn snökyla, ventilation och värmeåtervinning

Bräcke Kommun och Region Jämtland har skapat en unik skidtunnel som ska göra skidstadion i Östersund till en av världens främsta platser för längdskidåkning. Francks Kylindustri har skapat ett system där kyla och ventilation samverkar optimalt, och sprider tilluft och kyla så jämnt som möjligt. Lösningen var kyl- och ventilationsteknik med ammoniak som köldmedium, och ett tillhörande styrsystem.

Utmaningarna har bland andra bestått i bergets termiska kraft, samt att tunneln har kantiga ytor – som medför större transmissionsförluster än släta. Nollgradig snö som läggs in ska kylas till -4 grader. För att berget inte ska smälta snön, kyls skidspåren av två mil slingor. Dessutom distribueras kyla via textildon längs tunnelns sidor, och vid behov tillförs 5000 liter uteluft per sekund, kyld till minus sex grader.

Värmen återanvänds till omklädningsrum, varmvatten, avfrostning och avloppsrör.

Varför gick uppdraget till Francks?

Stor vana vid komplicerade kylsystem, och återvinning av värme