Systemuppgradering / Serviceentreprenad

Skräddarsydda systemuppgraderingar

Att ett kylbehov ändras över tid är vanligt. Det kan till exempel kopplas till ett förändrat myndighetskrav, en utbyggnad av din anläggning eller önskemål om en förbättrad driftsekonomi. Vi kan skräddarsy era systemuppgraderingar av kyl- och värmeanläggningar, vilket vi kallar serviceentreprenader.

Varför anlita vår serviceentreprenad?

Det innebär oftast lägre kostnader att behålla så mycket som möjligt i den befintliga anläggningen som möjligt. Under systemuppgraderingen ser vi till att optimera en lösning som ger er den lägsta totala livscykelkostnaden.

Systemuppgradering innebär ofta att man får stoppa anläggningen, men om ni har kylbehov under tiden, så kan vi erbjuda ”hyrkyla”, en smidig tjänst där vi kommer till er med en komplett container med ett kylaggregat i.

IMG 7604

Vi har de bästa lösningarna för en optimal drift

Vi som jobbar på Francks är experter på er anläggning. Vi vet vilken lösning som är mest tids- och kostnadseffektiv och som ger er en optimal drift av era kyl- och värmeanläggningar, utan att påverka miljön negativt. Vi har kompetensen, erfarenheten och engagemanget och kan lösa det.