Fortum och Bristaverken

fortum brista
Projekt Kraftvärmeverk
Tjänst Värme , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Värmepumpar , Fjärrvärme ,
Detaljer Grasso Värmepumpar, ammoniak vätskekyl- aggregat. Ammoniak värmepumpar, Güntner torrkylare, Komplett tömnings- och vågsystem
Effekt Kyl 1760 kw, Värme 7.4 MW

Omvandling av sopor till el för 40.000 lägenheter och extremt miljöfokus

Värmepumpar, kylmedelkylare och kylmaskiner.

Fortum har förstärkt Bristaverket i Stockholm med ett modernt kraftvärmeverk. Med full drift 2014 kommer sopor att omvandlas till el och fjärrvärme för 40.000 lägenheter. Francks Kylindustri har levererat värmepumpar, kylmedelkylare och kylmaskiner.

Värmepumparna hämtar energi från det gemensamma värmeåtervinningssystemet, höjer temperaturen och gör om energin till fjärrvärme. Kylmaskinerna kyler verkets rökgaskondensering och lämnar sin värme till det gemensamma systemet för värmeåtervinning. I anläggningen finns även ett tömnings- och vågsystem för smidiga serviceåtgärder på aggregaten.

Fyra torrkylare med axialfläktar, epoxibehandlade aluminiumlameller och steglös kapacitetsreglering levererades för kylning av värmeåtervinningssystem, eller dumpa icke återvinningsbar energi. Tillsammans skapas en 70-gradig värmebärare med effekt på 7,4 MW vid en COP på 5,0. Samtliga aggregat, kylmedelkylare och tömningssystem är utförda med Profibus DP för enkel överföring av information till överordnad CMS.

Varför gick uppdraget till Francks?

Francks kunde levererar den bästa lösningen på en långsiktig miljömässig och energieffektiv anläggning till ett konkurrenskraftigt pris.