Crossdock Årsta

crossdock arsta
Projekt Containerterminal
Tjänst Kyla , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Övriga applikationsområden ,
Omfattning Kyld yta 5850 m², Frys 1300 m²
Effekt kyl 920 kW
Effekt frys 90 kW vid -25°C
Köldmedium CO₂

Omlastning, distribution och snabbhet

Jernhusen utvecklar sin containerterminal i Årsta med en Crossdockanläggning för kylda varor. In på ena sidan, och vidare till butik på andra inom 24 timmar. Francks håller i konstruktionen av kylanläggningen.

Det som skiljer detta system från andra är själva distributionen av kylan. Den produceras i cirkulationskylaggregat som tillsammans med köldmedieledningar placeras på taket. Kall luft (ner till -5°C) når in till textildon i takstolarna via en isolerad plåtkanal. Där är kylan skyddad och påverkar inte lokalens höjd. Alla fördelningskanaler och distributionsdon är i textil och försedda med riktade plastejektorer som tillför 90% av luftflödet. Det gör att randkylan förstärks och skapar en definierad luftrörelse i lokalen.

I detta transkritiska system med gaskylare på taket är två av aggregaten byggda som bosteraggregat med en lågtyckssida för frys och mellantryckssida för kyl. Anläggningarna är utrustade med värmeåtervinning och enbart naturligt köldmedium med hög verkningsgrad och direktexpansion används. Behövs värme kommer den från cirkulationskylaggregatet där luften filtrerats i en filterbank med filterkasetter. Luften kyls i två steg med direktexpansionsförångare.

Varför gick uppdraget till Francks?

Francks har framgångsrika erfarenheter av liknande system sedan många år. Våra filterbankar är så effektiva att rengöring av textildonen inte behövs, vilket gör hela lokalens luft renare. Vi kunde även garantera en jämn temperatur i hela lokalen, utan att hantera någon köldmedia inomhus. Dessutom kom vi på en lösning som avfrostar CA-aggregaten med varm uteluft, och skapade dubbla spjäll på inlopps- och tilluftsidan som blåser ut eventuell CO2-läckage.