Komfortkyla

IMG 8502

Vi är experter på att kunna leverera exakt temperatur över anläggningens livstid, där våra lösningar är både kostnads- och miljöeffektiva. På Francks Kylindustri kan vi ta ett helhetsgrepp om ert behov av komfortkyla, från planeringsstadiet till installation och service.

Kontakta oss!

 

Vad är komfortkyla?

Komfortkyla är vad det låter som; kyla som används för människors komfort. Att kunna hålla en jämn, behaglig temperatur oavsett årstid är avgörande för arbetsplatsens produktivitet och i slutändan lönsamhet. Även på platser som sjukhus, äldreboenden, butiker och köpcenter är komfortkyla en viktig del för upplevelsen och måendet.

 

Fördelar med komfortkyla

 • Ger ett behagligt inomhusklimat
 • Ökar produktiviteten och därmed lönsamheten
 • Förbättrade hälsoeffekter
 • Ökar livslängd på elektronisk utrustning

 

Olika behov av komfortkyla

Behovet av kyla ser givetvis olika ut beroende på exempelvis:

 • Hur många som visas i lokalen
 • Hur många maskiner som alstrar värme
 • Vilka arbetsuppgifter man har (stillasittande eller aktivt)
 • Hur kylaggregaten är placerade i lokalen
 • Hur solinstrålningen ser ut
 • Hur länge man vistas i lokalen
 • Hur man är klädd etc.

Därför vill man kunna reglera komfortkylan efter behov, vilket kan vara en utmaning på många platser. Men inte för oss. Vi vet vilka lösningar som är de bästa för vart och ett av våra uppdrag, så att ni får ett inomhusklimat anpassat efter just era behov. Vi ser också till att ni får en lösning som är så energieffektiv och miljösmart som möjligt.

Läs gärna mer om våra lösningar för komfortkyla/luftkonditionering här!