Applikationer

Miljön ställer krav på fungerande logistik, och obruten kylkedja. Matsvinn måste minskas. Energianvändningen måste minska. Vi på Francks tar fram den bästa lösningen för dig och ditt applikationsbehov.

Optimerad kylanläggning ger lägre energiförbrukning

Att det är rätt temperatur tar vi för givet, men det är så mycket mer att tänka på. Kylanläggningen måste vara optimerad så att energiförbrukningen blir lägsta möjliga, där spillvärme exempelvis kan återvinnas för uppvärmning. Genom vår design och våra lösningar säkerställer vi att rätt temperatur hålls.

Men vi gör mer än erbjuder miljövänlig kyla.

Vi ser över hur våra anläggningar kan spara på jordens resurser. Till exempel kombinerar vi vår kylanläggning med solceller, som gör att den installerade effekten blir mindre. Vi använder solens naturliga kraft för att hjälpa till att minska energibehovet för att skapa en mer miljövänlig kyla – samtidigt som vi minskar driftskostnaderna.

Vi är vana vid att arbeta i en mängd olika branscher, med olika processer och med olika behov. Hittills har vi inte haft någon utmaning som vi inte har kunnat lösa.

Våra kunder finns t.ex. inom:

 • Fastighetsägare
 • Industri / process
 • Butiker
 • Hotell / Restaurang
 • Storkök
 • Livsmedelsindustri
 • Lager och logistik
 • Energibolag
 • Kommuner
 • FM-företag
 • Kommuner
 • Landsting
 • Privata sektorn
 • Föreningar / klubbar (isbanor, skidanläggningar)