Värmepumpar

Luftvarmepump

Ta kontroll över ditt inomhusklimat med rätt temperatur i ditt hem eller på arbetsplatsen – Installera luftkonditionering och värmepump. Vi har energi- och kostnadseffektiva lösningar med miljöns bästa i åtanke, som ger dig exakt rätt temperatur över tid.

Varför välja värmepump?

  • Med värmepump får ni en jämna och behaglig värme på arbetsplatsen och på sommartid kan den förse er med kyla
  • Eftersom värmepumpar använder naturligt förnybar energi från luften får ni låga uppvärmningskostnader och därmed sänks era driftkostnader
  • Värmepump är en miljövänlig lösning eftersom man utnyttjar den energi som finns naturligt
  • Ni kan enkelt kombinera värmepumpen med solceller för lägsta miljöpåverkan och bästa driftsekonomi
  • Ni får optimal bekvämlighet för uppvärmning, varmvatten och kylning

Skräddarsydd lösning med värmepump

Vår expertis är att skräddarsy industriella kyl- eller värmetekniklösningar i syfte att säkerställa behovet av kontrollerad temperatur genom anläggningens hela livstid. Det innebär konkret att vi bland annat:

  • Dimensionerar och konstruerar en optimal lösning inklusive styrning och apparatskåp
  • Efter driftsättning kan vi säkerställa produktionen genom serviceprogram helt skräddarsydda efter dina behov
  • Erbjuder dig 24/7 jour under årets alla dagar

Genom att vi arbetar med allt från projektering till installation, service, underhåll och jourverksamhet, får ni en helhetslösning som i slutändan ger dig lägsta kostnaden för anläggningens totala livstid (lägsta TCO).