Tekniska Verken Linköping

tekniskaverken linkoping 1
Projekt Kraftverk
Tjänst Kyla , Värme , Automation och Scadasystem , Installation , Projektering , Service ,
Applikation Fjärrvärme , Processkyla , Fjärrkyla ,
Kyleffekt ABS maskin 6 470 kW
Frikyla 12 000 kW
Återkylare 50 000 kW

Fjärrkyla, driftsekonomi och konstruktion

Tekniska Verken förser stora delar av centrala Linköping med kyla, genererad från kraftvärmeverket vid Stångån. Francks har genom-fört en stor komplettering av kylaggregat i centralen, ett arbete med stora utmaningar främst när det gäller konstruktion och design då det 65 ton tunga aggregatet krävde avancerade rördragningar och förstärkt grund.

Dessutom behövde systemet vara flexibelt genom att använda ån för kylning av absorbtionsmaskinen, skapa frikyla via värmeväxlaren på vintern och samtidigt skapa återkyla för fjärrvärme.

På sommaren släpps fjärrvärme ut i Stångån eftersom Gärstaverket eldar sopor som inte kan lagras. Denna innovativa lösning innebär att värmeöverskott kyls av återkylningsvärmeväxlaren innan vattnet släpps ut i ån.

Lösningen ersätter många lokala kylaggregat och pumpar. Det ger driftekonomiska fördelar och är smidigt och bekvämt för fastighetsägarna.

Varför uppdraget gick till Francks

Enkelhet, trygghet och bred kompetens

Uppdragets omfattning

Konstruktion, design och komplettering av kylaggregat