Installation

Komplett installation och service

Francks har högkvalitativa värmepumpar för alla behov, från flertalet olika fabrikat. Våra excellenta servicearbeten utförs oavsett fabrikat på värmepumpen.

Efter färdig projektering och konstruktion erbjuder vi komplett installation av anläggningen tillsammans med kontrakterade underentreprenörer och vår egen servicetekniker, driftsättare, projektledare och ingenjörer. Vi tar gärna ett helhetsansvar.

Vanliga miljöer för installation av värmepump:

  • Bostaden
  • Hyreshuset
  • Verkstaden
  • Poolen
  • Idrottshallen
IMG 7156
  • Referenser : Installation
  • Applikationer : Installation