Fjärrvärme

IMG 8063

Fjärrvärme från naturliga källor

Värme och fjärrvärme måste produceras med minsta möjliga klimatpåverkan.
Värmepumpar som tar energin från naturliga källor såsom vattendrag, avloppsvatten, eller spillvärme från industrin bidrar till det naturliga energikretsloppet.

Värmeverk kan optimera verkningsgraden med värmepumpar och förbrukad elenergi från t.ex. datacenter kan återvinnas till fjärrvärme.

Vi kan fjärrvärme och vet hur ni ska få en maximalt effektiv lösning.

Fördelar med fjärrvärme via Francks

Vi är riktigt bra på att skräddarsy industriella kyl- eller värmetekniklösningar som säkerställer ert behov av kontrollerad temperatur över anläggningens livstid. Det innebär till exempel att vi:

  • Dimensionerar och konstruerar en optimal lösning, inklusive styrning och apparapskåp
  • Säkerställer produktionen genom serviceprogram, anpassade helt efter era behov
  • Service 24/7, alla dagar på året
  • Erbjuder kompletta serviceprogram, som ger dig lägsta kostnaden för anläggningens totala livstid (TCO

Vår expertis är att skapa lösningar som ger dig som kund finansiell och funktionell trygghet under lång tid. Från projektering till installation, service, underhåll och jourverksamhet. Vi tar hand om allt, så att du kan koncentrera dig helt på verksamheten.