Styrelse

Tomas Johansson

Styrelseordförande. Ordförande i Francks Kylindustri sedan 2019.

Född: 1958.

Utbildning: Examen i marknadsekonomi från IHM Business School.

Andra väsentliga pågående uppdrag: Styrelseordförande i SELATEK och styrelseledamot i Pelly Group.

Tidigare erfarenhet: VD på Saint-Gobain Distribution Sweden och Bevego AB, Marknadschef på Gustavsberg AB samt divisionschef på Stråbruken AB (del av NCC Group AB), Exportmanager på Norden ABS (del av Weber Group) och styrelseordförande i Balco Group AB.

Obligationsinnehav: 0.

Håkan Bergqvist

Styrelseledamot. Ledamot i Francks Kylindustri sedan 2019.

Född: 1951.

Utbildning: Maskiningenjörsutbildning och MBA inom Industriell ekonomi från Linköpings Universitet.

Andra väsentliga pågående uppdrag: Inga väsentliga pågående uppdrag.

Tidigare erfarenhet: VD och Koncernchef på Imtech Nordic AB, NVS Installation AB och YIT Calor AB samt olika positioner på ABB inklusive som Vice VD.

Styrelseordförande i Nimlas Group AB, Akea AB, Sandbäckens Rör AB, NEA Installation AB, NVS Installation AB och Project Management Institute, Vice styrelseordförande i Netel Group AB och VVS Företagen samt styrelseledamot i Eitech AB, Infocare AB, Sydtotal AB och Balco Group AB.

Obligationsinnehav: 0.

Marcus Planting-Bergloo

Styrelseledamot. Ledamot i Francks Kylindustri sedan 2019.

Född: 1977.

Utbildning: MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra väsentliga pågående uppdrag: Managing Partner på Amplio Private Equity, styrelseledamot i Segulah fond V, Hermes Medical och SELATEK.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i St Eriks, SKT, Scan Coin, Oglaend, Beerenberg, Balco, Sandbäckens och NVBS. Arbetade tidigare som konsult på LEK Consulting i London samt Occam i Stockholm.

Obligationsinnehav: 0.

Oskar Oxenstierna

Styrelseledamot. Ledamot i Francks Kylindustri sedan 2019.

Född: 1983.

Utbildning: MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra väsentliga pågående uppdrag: Partner på Amplio Private Equity och styrelseledamot i Ferla och Pelly Group.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i Teknikmagasinet, Zengun, Semantix och NVBS. Arbetade tidigare som Vice President på Morgan Stanley i Stockholm samt på Macquire Capital i London.

Obligationsinnehav: 0.