Pressmeddelanden

Francks Kylindustri avyttrar Kyl & Värmepumpservice i Halmstad

Francks Kylindustri har avyttrat Kyl & Värmepumpservice i Halmstad AB till bolagets grundare Jan Torbjörnsson. Kyl & Värmepumpsservice har varit ett väletablerat familjeföretag med stark lokal förankring i sydvästra...

Francks Kylindustri Holding AB ansöker om upptagande till handel av obligationer på Transfer Market-segmentet av Nasdaq First North Bond Market

Den 26 april 2024 emitterade Francks Kylindustri Holding AB (”Bolaget”) seniora säkerställda obligationer om 550 miljoner SEK med rörliga ränta och en löptid om 3 år (”Obligationerna”) inom ett...