Omfattande installation av fjärrkyla

4 januari 2018

Fjärrkyla kommer starkt och precis som fjärrvärmen har miljöfördelar med produktion på en central plats, har fjärrkylan liknande fördelar. Den ersätter måna lokala kylaggregat och pumpar. Den ger driftekonomiska fördelar och är smidigt och bekvämt för fastighetsägarna. Under ett års tid har Francks kylindustrier genomfört en omfattande utbyggnad och komplettering av kylaggregatet för Tekniska Verken som förser stora delar av centrala Linköping med kyla, genererad från kraftvärmeverket vid Stångån.

Läs mer om projektet här