Francks Kylindustri levererar ny kylanläggning med naturliga köldmedier för framtidens mat

Foodhills nyhet

5 oktober 2021

Efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar ständigt och Foodhills fokus är odling och försäljning av frysta ärtor. Under 2021 startar byggnationen av en helt ny anläggning för att inom några år kunna frysa in 20000 ton ärtor är per säsong. Francks Kylindustri har fått uppdraget att bygga en kylanläggning som är driftsäker och enkelt kan byggas ut efterhand som behov uppstår.

Francks Kylindustri levererar en platsbyggd ammoniakanläggning uppbyggd som en 2-stegsanläggning som betjänar frysare, sorterings- och fyllningsrum samt fallfilmsförångare. Hela anläggningen är helt automatiserad via PLC-system med möjlighet till extern uppkoppling.

Foodhills har sedan företaget startade haft behov av en leverantör/partner som är specialiserad leverantör av större kylanläggningar inom livsmedelsbranschen och valet föll på Francks Kylindustri. Francks har i samarbete med Foodhills, leverantörer, entreprenörer och konsulter tillsammans tagit fram en lösning som uppfyller kundens behov ur så väl ekonomisk och produktionstekniskt perspektiv.