Lantmännens nya högfryslager är invigt

Lantmannen Unibake Orebro

10 december 2023

36,5 meter högt, 7 400 m2 stort, energisnålt och fullt automatiserat. När Lantmännen Unibake skulle bygga sitt nya högfryslager för Bonjour, Hattings och Korvbrödsbagaren i Örebro föll valet på Francks och i oktober 2023 stod anläggningen klar.

Lantmännens nya fryslager är ett helautomatiserat robotlager. Här hanteras 24 000 lastpallar, helt utan mänsklig hand, och den toppmoderna ammoniakanläggningen är extremt energisnål.

– I konstruktionen utnyttjar vi byggnadens höjd på ett effektivt sätt. Genom att suga upp värmen i taket och sedan trycka ner kyla längs väggarna skapar vi cirkulation i lagret med minimal tillförsel av fläktenergi, säger Mikael Syrén, regionchef för Francks Kylindustri i Helsingborg.

Totalentreprenad som övergår i löpande serviceavtal

Francks Helsingborgskontor har stått för totalentreprenad i projektet och ansvarat för allt från planering och design till konstruktion, installation och driftsättning. Nu när anläggningen står klar tar Örebrokontoret över, och de kommer att ansvara för löpande service och underhåll.

– Samarbetet har kännetecknats av tydlig och rak kommunikation. Såväl utbildning, driftsättning samt support och service har fungerat mycket bra och vi känner oss trygga med att Francks Kylindustri kommer att fortsätta vara en stabil samarbetspartner för vår verksamhet, säger Fredrik Therus, processutvecklare och projektledare på Lantmännen Unibake.

Stora miljövinster

Det nya fryslagret är byggt i direkt anslutning till Lantmännen Unibakes bageri i Örebro, vilket reducerar antalet mellanlagertransporter och skapar stora miljövinster i form av minskade utsläpp. Även Francks lösningar bidrar till ökad energieffektivitet.

– Utöver den energisnåla driften ser vi till att utnyttja en del av spillvärmen till ett tjälskydd under fryslagret. För oss är det alltid en självklarhet att tänka hållbart – både när det gäller ekonomi och klimat, säger Mikael Syrén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Syrén, regionchef för Francks Kylindustri i Helsingborg.
0735-43 00 25,