Hur sänker jag mina energikostnader?

3 smarta tips

1. Port- och dörrdisciplinen

Se över port- och dörrdisciplinen, säkerställ att öppningstiden endast är ett par sekunder och att personalen stänger dörren medan man arbetar inne i frysen.

2. Rena förångare och fläktluftkylare

Kontinuerligt kontrollera och rengör era Förångare och Fläktluftkylare.

3. Avfrostning

Se över avfrostningsschema, och om det krävs, säsongsanpassning.