Hur fungerar en kylanläggning?

En kylanläggning används för att åstadkomma eller upprätthålla en önskad temperatur som är lägre än i omgivningen. Kylanläggningen, som fungerar enligt samma princip som en värmepump, är ofta en kompressorkylmaskin. Den består av förångare, kondensor, kompressor, expansionsventil och ett köldmedium.

Storleken på en kylanläggning varierar stort, från småskaliga kylskåp till storskaliga fjärrkylsystem.