Varför får vi återkommande is och snö i taket i frysrum?

  • Port & Dörr: Börja med att se över port- och dörrdisciplinen. Säkerställ att öppningstiden endast är ett par sekunder och att personalen stänger dörren medan man arbetar inne i frysen. Säkerställ att frysrumsport eller dörr är tät, titta på tätningslister och att karmvärmen fungerar.
  • Avfrostning: Se över avfrostningstiderna för förångarna. Det är viktigt att avfrostningstiderna säkerställer att förångarna är rena efter avfrostningsperioden, men inte för lång så att vattnet förångas och sprider sig i rummet. Det kan finnas behov att ändra avfrostningstiderna beroende på årstider och produktbelastning i rummet.
  • Infiltration: Säkerställ att rummet är helt och att tak-, vägg-, och golvanslutningar är hela och täta. Infiltration kan även uppkomma genom produkt och lastbärare, säkerställ att produkten har rätt temperatur och torrt emballage.