Hinner livsmedelsindustrin byta kyla till 2020?

19 september 2016

Senast 2020 behöver många kylutrustningar i livsmedelsindustrin ha bytts ut. Detta för att följa de regler för köldmedier som då börjar gälla i EU. Landets största kylinstallatör, Francks kylindustri, råder nu livsmedelsindustrin att sätta igång redan idag för att hinna anpassa sig till de nya reglerna i tid.

EU beslutade här om året att fluorerade köldmedier som bidrar till växthuseffekten ska fasas ut. Det idag mycket vanliga köldmediet R404 ska därför ersättas av mer miljövänliga alternativ. Om bara fyra år, 2020, måste många kylanläggningar ha byggts om så att de följer reglerna.

”Vi får redan nu många förfrågningar om att anpassa kylanläggningar till de nya reglerna. Samtidigt har nog inte alla insett att det börjar bli bråttom. Mitt råd är att sätta igång så snart som möjligt om man vill vara säker på att bli klar i tid, för om ett par år kommer det bli väldigt stor efterfrågan på våra tjänster och det finns en risk att vi inte hinner med”, säger Peter Franck, marknadschef för Francks kylindustri.

Redan nu har kylbranschen svårt att hitta välutbildade och erfarna kyltekniker och de utbildningar som finns räcker inte till. För att inte situationen ska bli alltför akut satsar Francks kylindustri nu på att själva utbilda kyltekniker.

”Vi startar nu i höst Francks Academy, där vi utbildar unga i branschen. Äldre och erfarna anställda kommer lära ut sin kunskap till unga nybörjare. Samtidigt måste vi i branschen också bli bättre på att berätta för unga att kyltekniker är en framtidsbransch, så att vi lockar fler att gå utbildningarna”, säger Peter Franck.

Francks har redan utvidgat sin verksamhet i Örebro och Västerås och planerar för ytterligare expansion under de närmaste åren.

För mer information kontakta:
Peter Franck, marknadschef, tel dir: 08-594 968 01, tel vxl: 08-594 968 00, .