Francks Kylindustri signerar avtal med Örebro kommun

Kommunavtal orebro 1

6 december 2023

Efter en lyckad upphandling signerar Francks Kylindustri ett tvåårigt serviceavtal med Örebro kommun. Uppdraget, som kan komma att förlängas i ytterligare två år, omfattar allt från kylanläggningar och komfortkyla till kommunens isbanor och skolkök.

— Francks är en stor koncern med stark lokal närvaro. I Örebro har vi en stabil basorganisation, och vår korta inställelsetid samt höga servicegrad innebär en trygghet för kommunen. Vid behov kan vi även ta stöd från kontoret i Karlstad – med ett 20-tal tillgängliga tekniker kan vi alltid säkerställa god service, säger Mikael Sveen, platschef på Francks Kylindustri i Örebro.

Med 160 000 invånare är Örebro kommun en minst sagt betydelsefull aktör och Francks har goda referenser från liknande uppdragsgivare. Företaget har haft fleråriga samarbeten med bland annat Kumla kommun, Kristinehamns kommun och Region Värmland. Under det gångna året har Francks lagt stor kraft på den nya ISO-certifieringen, och när det gäller den aktuella upphandlingen har Mikael Sveen och Hans Djup stått för arbetet.

— Det ska bli spännande att inventera kommunens nuvarande system och få möjlighet att föreslå energibesparande åtgärder. För oss är det viktigt att handskas ansvarsfullt med skattebetalarnas pengar, säger Mikael Sveen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Sveen, Platschef, Francks Kylindustri, Karlstad Örebro AB
0723-31 57 64,