Francks Kylindustri och Therma Industri förvärvar Haugaland Kjøleservice

Haugaland Kjoleservice

16 januari 2023

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 januari 2023

Francks Kylindustri och Therma Industri fortsätter sin expansion i Norge genom förvärvet av Haugaland Kjøleservice

Francks och Therma Industri förstärker genom förvärvet av Haugaland Kjøleservice sitt erbjudande inom kommersiell kyla och sin geografiska position på Norges västkust. Haugaland Kjøleservice, etablerade 1994, har en lång historik av projekt och serviceuppdrag inom kommersiell kyla. Nuvarande ägare kommer att fortsätta i sina operationella roller och bibehålla en betydande ägarandel i gruppen.

“Vi är mycket glada över att Haugaland Kjøleservice har valt att ansluta till Therma Industri. Förvärvet kommer stärka vår position i västra Norge och Haugaland kommer tillsammans med kontoren i Bergen och Stavanger forma ett starkt geografiskt fotfäste. Haugaland Kjøleservice med sin väletablerade verksamhet och sina långa kundrelationer är ett strategiskt tillskott till Therma Industri som kommer att förstärka kunderbjudande inom kommersiell kyla. Det är väldigt spännande att fortsätta den framtida resan tillsammans när vi nu utökar vår plattform ytterligare i Norge.” säger Per Christian Sandved, CEO Therma Industri.

“Vi ser fram emot att bli en del av Francks och Therma och dra nytta av möjligheterna inom en större koncern. Genom vår gemensamma expertis kan vi utveckla vårt erbjudande för att ge ett starkare kunderbjudande. Tillsammans ser vi fram emot att utnyttja vår gemensamma bas av expertis, erfarenhet och synergier för att accelerera vår gemensamma tillväxt på Norges expansiva västkust.” säger Henning Haugland, VD för Haugaland Kjøleservice.

Francks Kylindustri tillsammans med dotterbolaget Therma Industri är den ledande nordiska leverantören av industriella och kommersiella kyllösningar med 40+ kontor i både Sverige och Norge.

För ytterligare information, vänligen besök www.francksref.com eller kontakta:

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB
+46 70 229 11 85,

Per Christian Sandved, CEO, Therma Industri AS
+47 92 81 16 03,