Francks Kylindustri och GEA får leverera VP till E:ON

21 oktober 2016

GEA och Francks Kylindustri får tillsammans leverera värmepumpslösningen för E.ONs planerade fjärrvärmeanläggning i Malmö, där värme tas från renat avloppsvatten och lämnas till fjärrvärmenätet. GEA levererar 4 värmepumpar baserade på naturligt köldmedium och Franks Kylteknik står som huvudentreprenör för installationen.

Francks Kylindustri är den ledande entreprenören för industriell kyla och värme i Sverige, medan GEA är en av de ledande tillverkarna av storskaliga värmepumpar baserade på naturliga köldmedier. Tillsammans erbjöd de den mest fördelaktiga lösningen, både ekonomiskt och miljömässigt, bestående av 4 värmepumpar med totalt 40 MW värmeproduktion. Anläggningen kommer att tas i drift hösten 2017. Totalt kommer den nya anläggningen att producera runt 200 000 MWh förnybar fjärrvärme per år, vilket motsvarar årsförbrukningen hos cirka 10 000 villor.

Mikael Syrén, VD på Francks Kylindustri i Helsingborg, betonar samarbetet med GEA:

”Francks Kylindustri har sedan många år ett väl etablerat samarbete med GEA Refrigeration och är väl förtrogen med deras produktportfölj , teknisk kunnande och eftermarknad så för oss var det ett naturligt val av samarbetspartner för detta spännande projekt med E.ON”, säger Mikael Syren.

”För oss är det här ett genombrott på fjärrvärmemarknaden. Sedan länge har GEA utvecklat stora värmepumpar baserat på naturliga köldmedier för vi tror långsiktigt mer på miljövänliga lösningar. Det passar också väl med E:ONs strategi att producera värme på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ser mycket fram emot att genomföra det här utmanande projektet med Francks Kylindustri och E.ON,” säger Robert Endert, Head of Distribution, Storage & Climate Control på GEA.

”Värmepumpsanläggningen passar väl in i E.ONs strategi att skapa hållbara energilösningar och ställa om till förnybar produktion. Vi ser fram emot ett fint samarbete med Francks Kylindustri and GEA”, säger Anders Svensson, produktionschef på E.ON.

NB; E.ONs projektledare Mats Egard och GEAs tekniskt ansvarige Kenneth Hoffmann finns på Processteknikmässan i Göteborg den 6:e oktober och presenterar projektet i seminarieprogrammet. Se mer på www.processteknik.info