Fjärrkyla Uppsala

Vi är din expert på fjärrkyla i Uppsala

Francks har 70 års erfarenhet av att leverera kyla till Sveriges fastigheter, energibolag, industrier och kommuner. Vi erbjuder kostnadseffektiv, klimatsmart och flexibel fjärrkyla i Uppsala som utnyttjar energin mer effektivt än med konventionell kylteknik.

Genom att välja Francks får du:

 • bred kompetens som du kan lita på
 • hög tillgänglighet
 • låga driftskostnader
 • kompletta serviceavtal
 • minskad miljöpåverkan.

Francks säkerställer din produktivitet genom hela anläggningens livslängd och utvecklar den efter att behoven och omvärlden förändras över tid. Det gör oss till ett tryggt val. Läs mer om vårt serviceserbjudande.

Vår fjärrkyla ger exakt temperatur med mindre miljöbelastning

Fjärrkyla bygger på idén att det är bättre att ersätta flera mindre kylanläggningar med en stor central anläggning. Kylan kan produceras med spillvärme och med olika naturliga köldmedier. Francks kylinstallation genererar konstant temperatur till en värmeväxlare, som på sekundärsidan kyler den distribuerade kylan likt fjärrvärme. På så sätt blir den totala verkningsgraden högre och med mindre miljöbelastning.

Fjärrkyla i Uppsala för allt från butiker till skidanläggningar

Vi levererar fjärrkyla i Uppsala till bland annat:

 • energibolag
 • industri
 • butiker
 • fastigheter
 • kommuner
 • landsting
 • föreningar/klubbar (isbanor, skidanläggningar med flera).

Francks är industrins främsta samarbetspartner. Vi hjälper dig och ditt företag till ett optimalt kylsystem som ger exakt rätt temperatur under alla förutsättningar, designat för dina behov.

Välkommen att höra av dig till oss

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till vårt Uppsalakontor så hittar vi en optimal lösning för din verksamhet.