Fjärrkyla Stockholm

Klimatsmart och kostnadseffektiv fjärrkyla i Stockholm

Vill du ha klimatsmart fjärrkyla och lägre kostnader? Francks Kylindustri är din trygga expert på industriell och kommersiell kyla. Vår fjärrkyla i Stockholm är i framkant när det gäller energieffektivitet och låg miljöpåverkan. På köpet får du vår trevliga personliga service!

Med Francks får du:

  • 70 års erfarenhet
  • minskad miljöpåverkan och lägre driftskostnader
  • hög tillgänglighet och lokal närvaro
  • lägre energiförbrukning genom hög verkningsgrad och optimalt styrsystem.

Fjärrkyla i Stockholm för allt från energibolag till sportföreningar

Vi levererar fjärrkyla i Stockholm till bland annat landsting, industri, butiker, fastigheter, energibolag, kommuner och föreningar (isbanor, skidanläggningar med mera). Våra industriella innovationer hjälper dig och ditt företag till ett optimalt kylsystem med exakt rätt temperatur under alla förutsättningar – skräddarsytt för dina behov.

Hur fungerar det?

Precis som fjärrvärme bygger fjärrkyla på idén att det är bättre att ersätta flera mindre kylanläggningar med en stor central anläggning. Kylan kan produceras med spillvärme och med olika naturliga köldmedier. Francks kylinstallation genererar konstant temperatur till en värmeväxlare, som på sekundärsidan kyler den distribuerade kylan likt fjärrvärme. På så sätt kan den totala verkningsgraden bli högre och med mindre miljöbelastning.

Rätt kylteknik ger ökad produktivitet och är snäll mot miljön

Genom att vi dimensionerar effekt och energioptimering, inklusive elkonstruktion, konstruktion och installationsdesign, skapar vi genomtänkta lösningar som tar så liten plats som möjligt. Det minskar energianvändning och miljöpåverkan samt ger exakt rätt temperatur. Det gör att du får en säkerställd produktivitet under aggregatets hela livslängd.

Våra kompletta serviceprogram ger dig lägsta kostnaden för anläggningens totala livstid (lägsta TCO).

Kontakta oss för din fjärrkyla i Stockholm

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med fjärrkyla? Hör av dig till vårt Sollentunakontor så hjälper vi dig.