Fjärrkyla Linköping

Välj Francks för fjärrkyla i Linköping

Francks kylindustri erbjuder innovativa lösningar inom fjärrkyla i Linköping. Som Sveriges kunnigaste yrkeskår inom industriell kyla får du:

 • lång erfarenhet och kunskap du kan lita på
 • stark närvaro i hela Sverige
 • låga driftskostnader
 • en långsiktig och miljövänlig kylproduktion.

Du vet väl att vi även erbjuder komplett service?

Fjärrkyla i Linköping – klimatsmart, driftsäkert och flexibelt

Fjärrkyla är en resurssnål och miljövänlig lösning. Precis som fjärrvärme går det ut på att ersätta flera mindre kylanläggningar med en stor central anläggning. Genom att fler användare delar på den kyla vi producerar centralt skapas en mer resurseffektiv lösning än om varje enskild fastighet producerar sin egen.

Kylan kan produceras med spillvärme och med olika naturliga köldmedier. Francks kylinstallation genererar konstant temperatur till en värmeväxlare, som på sekundärsidan kyler den distribuerade kylan likt fjärrvärme. På så sätt kan den totala verkningsgraden bli högre och med mindre miljöbelastning.

Fjärrkyla i Linköping som ger exakt rätt temperatur

Vi hjälper dig och ditt företag till ett optimalt kylsystem som ger exakt rätt temperatur under alla förutsättningar, designat för dina behov. Francks kunder finns inom många områden, vi levererar fjärrkyla i Linköping till bland annat:

 • energibolag
 • landsting
 • butiker
 • fastigheter
 • kommuner
 • industri
 • föreningar/klubbar (isbanor, skidanläggningar med flera).

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med fjärrkyla? Välkommen att höra av dig till vårt Linköpingsskontor!