Fjärrkyla Halmstad

Moderna lösningar inom fjärrkyla till Halmstad

Vill du ha innovativa lösningar inom fjärrkyla? Francks säkerställer din produktivitet genom hela anläggningens livslängd och utvecklar den efter att behoven och omvärlden förändras över tid. Det gör oss till ett tryggt val.

Med oss får du:

  • över 70 års erfarenhet expertis som du kan lita på
  • närhet och snabb support våra anläggningar finns i hela Sverige
  • låga driftskostnader större anläggningar har högre verkningsgrad vilket leder till låga driftskostnader.

Francks fjärrkyla – enkelt, driftsäkert och miljöeffektivt

Precis som fjärrvärme bygger fjärrkyla på idén att det är bättre att ersätta flera mindre kylanläggningar med en stor central anläggning. Kylan kan produceras med spillvärme och med olika naturliga köldmedier. Francks kylinstallation genererar konstant temperatur till en värmeväxlare, som på sekundärsidan kyler den distribuerade kylan likt fjärrvärme. På så sätt kan den totala verkningsgraden bli högre och med mindre miljöbelastning.

Du får en hållbar, långsiktig och flexibel produktion som utnyttjar energin mer effektivt än med konventionell kylteknik. Dessutom erbjuder vi komplett service.

Fjärrkyla i Halmstad för allt från fastigheter till energibolag

Francks kunder finns inom många områden. Vi levererar fjärrkyla i Halmstad till bland annat:

  • energibolag
  • landsting
  • industri
  • butiker
  • fastigheter
  • kommuner
  • föreningar/klubbar (isbanor, skidanläggningar med flera).

Vi hjälper dig och ditt företag till ett optimalt kylsystem som ger exakt rätt temperatur under alla förutsättningar, designat för dina behov. Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med fjärrkyla? Hör av dig till vårt Halmstadskontor så hjälper vi dig.