Världens längsta skidtunnel i naturberg

22 juni 2016

I sommar startar bygg- och installationsarbetet i en unik inomhusanläggning för längdskidåkning och skidskytte i en tidigare underjordisk militär anläggning insprängd i berget i Gällö utanför Östersund.

— En stor utmaning är att skapa ett system där kyla och ventilation samverkar på ett optimalt sätt i den 1,4 km långa skidtunneln så att tilluft och kyla sprids så jämnt som möjligt. Det framhåller Daniel Båth och Sten Lindskog, projektledare på Francks Kylindustri, som fått förtroendet att leverera all kyl- och ventilationsteknik till skidtunneln i Bräcke kommun.

Francks Kylindustri är ett av Sveriges största kylföretag och det största privatägda, specialiserat på industriell och kommersiell kyla med naturliga köldmedia och värmepumpsanläggningar.

Den stora utmaningen

Projekt MidSweden SkiPark syftar till att stärka Bräcke kommun och region Jämtland med skidstadion i Östersund till en av världens främsta platser för längdskidåkning. Inomhusanläggningen beräknas att tas i bruk efter sommaren 2017.

— Att man bygger en sådan här skidanläggning i Sverige är unikt, säger Veli Taatila, projektchef på entreprenadföretaget Lotus Maskin & Transport AB som har totalentreprenaden.

I sommar påbörjas byggandet av tunneln, service- och omklädningsbyggnaden samt installationer av el, armaturer, kameror och teknik för kyla och ventilation.

— En stor del av detta levererar Francks Kylindustri. Det är ett intressant projekt och jag är glad över att Francks är med i detta, säger Veli Taatila.

— Det är en utmaning att få samordna och leverera en slutprodukt av detta slag, fortsätter Daniel Båth och Sten Lindskog.

Ökar skidupplevelsen

Att skidtunneln får olika takhöjder ställer särskilda krav på kyl- och ventilationsanläggningen. Francks Kylindustri har gjort alla kapacitetsberäkningar.

— Grundfunktionen och det förslag som vi hade prissatt kompletterade Francks med en bättre lösning för ventilation och den luftburna kylan. En lösning som leder till sänkta energikostnader och bättre komfort för skidåkarna, vilket beställaren antog, säger Veli Taktila.

I skidtunneln kommer det att finnas tio fläktluftkylare och fyra cirkulationskylaggregat.

— Cirkulationskylaggregaten distribuerar kylan i berget via textilkanaler, även tilluften tillförs via textilkanaler. Genom att placera dessa i tunnelns tak sprids kylan effektivt, dämpar även ljudet i tunneln och tillför luften på ett dragfritt sätt, vilket ger utövarna en god komfort, förklarar Sten Lindskog.

Värmeåtervinning från kylanläggningen kommer att användas för uppvärmning av omklädningsrum och varmvatten. Francks levererar också en kylmaskin med ammoniak som köldmedium.

— Vi lägger ett slingsystem på samma sätt som i hockeyrinkar för att kyla marken under snötäcket, berättar Daniel Båth.

För mer information kontakta:
Peter Franck, marknadschef, tel dir: 08-594 968 01, tel vxl: 08-594 968 00, .