Tomas Berggren lämnar Francks kylindustri AB

Francks Rimfrost 107

12 januari 2022

Tomas Berggren lämnar Francks kylindustri AB

Tomas Berggren lämnar Francks kylindustri AB på egen begäran per den 5/1. Francks styrelseordförande Tomas Johansson kommer agera tillförordnad VD till dess en efterträdare är på plats.
Vi tackar Tomas för hans arbete och starka engagemang
Vi önskar Tomas varmt lycka till med hans framtida uppdrag!