Överskottsvärme från kyllager värmer 375 villor

21 november 2017

Fastighetschef Joakim Berggren på Dagabs stora lager i Jordbro fick en snilleblixt 2013; överskottsvärmen från kyl- och frysanläggningen borde kunna tas till vara och skickad ut i fjärrvärmenätet. Sagt och gjort, under hösten 2017 pågår ett pilotprojekt som beräknas sänka CO2-tillförseln till atmosfären med 97 ton.

Läs mer om projektet här