Var produceras fjärrkyla?

Kylan produceras i centralanläggningar och distribueras med nerkylt vatten via ledningsnäten till fastigheten. När det är kallt ute vintertid använder man också frikyla. Med andra ord, så används den kalla uteluften för att kyla vattnet i kyltorn. Fjärrkyla kan då produceras genom värmeväxling mot det kallare kyltornsvattnet.