Vad har fjärrvärme för fördelar?

  • Fjärrvärme gör vårt samhälle både resurs- och energieffektivt. Värmen från fjärrvärmen kommer oftast från förnyelsebara energikällor. Det tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Bränslet består av olika former av rester, till exempel från skogs-, pappers- och träindustrin, avfall från hushåll och olika verksamheter. Genom fjärrvärmenätet kan man ta vara på överskottsvärme från lokala industrier och datahallar.Och istället för att husen har sin egen uppvärmning, i form av till exempel oljepanna, levereras värmen från en central anläggning med klimatsmart förbränning. När det heta vattnet gjort sitt i huset, så har det svalnat och leds tillbaka till värmeverket. Väl tillbaka på värmeverket värms vattnet upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet. Smart!
  • Renare luft och lägre utsläpp i städerna. Fjärrvärme har en betydande inverkan på att vi idag har renare luft i städerna och betydligt lägre utsläpp än under den senare delen av 1900-talet
  • Obegränsat med varmvatten i huset, även under de årstider när åtgången är som störst
  • Nästintill underhållsfritt. Driftsäker, tyst och med lång livslängd