Vad har fjärrkyla för fördelar?

  • Genom att de lokala kylmaskinerna tas bort minskar utsläppen av koldioxid och klimatpåverkande gaser, man slipper bullret från dem och man sparar utrymme
  • Precis som med fjärrvärme, så distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo
  • Fjärrkyla är ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare, eftersom man slipper underhållsutgifterna av en egen, energikrävande kylanläggningFjärrkyla är därmed en trygg, hållbar och klimatsmart lösning, som förbättrar inomhusklimatet. Tekniken är perfekt för kontor, såväl som offentliga miljöer som industrier och serverhallar.